Lista kursów

W trakcie programu nauczysz przygotowywać się dokumentację końca roku, wyceniać aktywa i pasywa, przygotowywać wszystkie elementy sprawozdania finansowego.

Copyright © 2018 Szkoła Księgowości. 

>