fbpx

Najbardziej Praktyczne Kursy dla Księgowych

Duża dawka wiedzy w praktycznym ujęciu -zdobądź wiedzę i umiejętności - ale przede wszystkim PRACĘ w księgowości

Księgi Handlowe w Praktyce


Ten Kurs nauczy Cię Samodzielnie Zamykać Miesiąc na Pełnych Księgach  oraz pokaże Narzędzia i metody najlepszych księgowych


Zapisy zamknięte - wracamy  w II półroczu 2020 r.

Księgi Rachunkowe firm produkcyjnych i usługowych 
w Praktyce


Produkcja i Roboty długoterminowe, Podatek odroczony i Rezerwy, Obrót magazynowy, Wąska kapitalizacja, Rachunek zysków i strat w 2 wariantach, bilans, cash flow


Zapisy zamknięte - wracamy  w II półroczu 2020 r.

Księgi Handlowe w Praktyce +
Księgi Handlowe firm produkcyjnych i usługowych 
w Praktyce 


2 kursy w MEGA KORZYSTNEJ cenie


Zapisy zamknięte - wracamy  w II półroczu 2020 r.

Sprawozdanie Finansowe 2019 w Praktyce 


Zamknięcie roku od A do Z

na pełnych księgach


Jak przygotować się do zamknięcia roku? Jak wycenić prawidłowo składniki majątku? Dokumentacja zamknięcia roku i sprawozdanie finansowe.

zapisy zamknięte

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów
w Praktyce


O czym nie można zapomnieć prowadząc KPiR? Szczególne rozwiązania - transport międzynarodowy, przedszkola, placówki medyczne, VAT, PIT
Zapisy zamknięte

Rachunek Zysków i Strat


Poznasz 2 warianty rachunku zysków i strat  dla 3 różnych wariantów ewidencji kosztów

Sprawozdanie jednostki non profit 2019 w Praktyce


Jak przygotować się do zamknięcia roku w jednostce non profit?

O czym nie zapomnieć? Jaką formę sprawozdania wybrać?

2020 Thrive Landing Pages. Provento ® |Polityka Prywatności Regulamin

>