Terminy związane
z zamknięciem roku


Wstępne zamknięcie roku, sprawozdanie finansowe oraz ostateczne zamknięcie roku.

Likwidacja jednostki
a sprawozdanie finansowe


Jaki wpływ na sprawozdanie finansowe ma postawienie jednostki w stan likwidacji. 

Inwentaryzacja to nie tylko spis z natury


Co obejmuje inwentaryzacja?

Warianty rachunku zysków
i strat


Czym różni się wariant porównawczy i kalkulacyjny?

Zdarzenia po dniu bilansowym


Jak księgować zdarzenia na przełomie roku?

Jak wyceniać składniki majątku do bilansu?


Wycena bilansowa, bieżąca, początkowa

Badanie biegłego rewidenta


Co bada biegły? Jak się przygotować?

2020 Thrive Landing Pages. Provento ® |Polityka Prywatności Regulamin

>

Na jaki adres wysłać informacje o BEZPŁATNYM szkoleniu

SLIM VAT 3.0 - W PRAKTYCE

Na jaki adres wysłać informacje o bezpłatnym szkoleniu o podatkach, księgowości i nie tylko
>