fbpx

Naucz się  Samodzielnie zamykać rok na pełnych księgach Zapisy zamknięte 

(ostatnia edycja w tym roku)


00
Dni
00
Godzin
00
Minut
00
Sekund
ANNA LEŃCZOWSKA


Od 17 lat  związana z księgowością i podatkami. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych - specjalność Handel Zagraniczny na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Studiów Podyplomowych Finanse i Rachunkowość. Ukończyła  również Pedagogikę z dyplomem nauczyciela rachunkowości i ekonomiki przedsiębiorstw.

Posiada certyfikat LCCI Third Level oraz Zertifikat Deutsch fur den Beruf - TELC Poland. W 2018 ukończyła Contract Law course na Harvard University.


Przede wszystkim jednak jest praktykiem. Od 17 lat pracuje w księgowości, w tym 13 lat zajmowała stanowisko głównego księgowego. Dodatkowo od 10 lat prowadzi własne biura rachunkowe w Krakowie i Myślenicach.

Jest w trakcie ubiegania się o tytuł biegłego rewidenta. Brała udział w licznych badaniach sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych i podmiotów z branży finansowej.

Od 15 lat pracuje i wdraża system ERP Comarch Optima.

OTO CO DOSTANIESZ W PROGRAMIE

SPRAWOZDANIA FINANSOWE W PRAKTYCE check-circle-o

Przygotujesz pełną dokumentację zamknięcia roku, ustalając kolejność prac

W trakcie zamykania roku musimy przygotować obszerną dokumentację potwierdzającą wykonane wyceny, inwentaryzacje, weryfikacje, testy na utratę wartości i przygotowanie sprawozdania finansowego. W kursie otrzymasz wzory dokumentacji i wypełnimy je wspólnie.

check-circle-o

Przejdziesz przez cały proces pod okiem instruktora

Dla uczestników kursu Sprawozdania Finansowe 2019 w Praktyce przewidzieliśmy spotkania na żywo  raz  w miesiącu - LIVE CALL (telekonferencje). Będę też dostępna na grupie na Facebook, aby odpowiadać na Twoje pytania i pomagać Ci w procesie.

check-circle-o

Przygotujesz samodzielnie bilans, rachunek zysków i strat w 2 wariantach, cash flow, zestawienie zmian w kapitale, informację dodatkową

Zamykanie roku i przygotowanie sprawozdania finansowego to skomplikowany proces. Zrobimy więc razem bilans, rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym oraz cash flow, zestawienie zmian w kapitale i informację dodatkową łącznie ze schematem zestawienia księgowego.

check-circle-o

Poznasz innych ludzi takich jak Ty

W grupie poznasz innych ludzi, którzy zaczynają przygodę z pełną księgowością. To niesamowite miejsce, gdzie poznasz innych ludzi takich jak Ty, z którymi możesz wymieniać doświadczenia.

check-circle-o

Otrzymasz 13 Tygodni szkolenia Online w formie video

W każdą środę z 13 tygodni otrzymasz od 6 do 16  nagrań video pokazujących cały proces. Przeprowadzę Cię za rękę, pokazując proces zamykania roku i przygotowania sprawozdania finansowego,   zwracając uwagę na pułapki, które mogą Cię czekać . Video możesz obejrzeć w dogodnym dla Ciebie terminie.

check-circle-o

Otrzymasz dostęp do oprogramowania Comarch Optima

W trakcie naszego programu będziemy pracować na Comarch Optima. W pierwszym tygodniu otrzymasz dostęp do wersji DEMO programu i samodzielnie zainstalujesz i skonfigurujesz swoją bazę księgową.

check-circle-o

Poznasz cały proces zamykania roku przez wycenę aktywów, pasywów, testy na utratę wartości, rezerwy, - w tym przygotowania SCHEMATÓW ZESTAWIEŃ KSIĘGOWYCH

 Pokażę kolejne etapy, pułapki i triki oraz różnice w podejściu podatkowym i bilansowym - jak robić to szybko i zgodnie z przepisami. 

check-circle-o

Odpisy aktualizujące, podatek odroczony, zobowiązania warunkowe, ujawnienia, operacje na przełomie roku

Przeanalizujemy i przećwiczymy każdy element procesu zamykania roku, aby nic nie zaskoczyło Cię w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Przygotujemy się również na badanie biegłego rewidenta.Zapisując się teraz - masz dostęp do  już terazCO OTRZYMASZ KUPUJĄC DOSTĘP DO PROGRAMU?


  • 3-Miesięczny Program Sprawozdania Finansowe w Praktyce:  Wartość 3297 PLN
  • Comiesięczny LIVE CALL (telekonferencje)  ze Studentami Na Żywo: Wartość 1847 PLN  
  • Dostęp do analizy Twoich postępów przez Anię:  Wartość 1297 PLN za godzinę
  • Certyfikat ukończenia kursu "Sprawozdania Finansowe w Praktyce": BEZCENNE 
  • 12-miesięczny Dostęp Do Kursu Oraz Aktualizacji Materiałów:  Wartość 2000 PLN
  • Zaawansowane schematy zestawień księgowych dla Comarch Optima do bezpośredniego wykorzystania:  Wartość 4000 PLN  
  • Dożywotni Dostęp Do Grupy Facebook "Sprawozdania finansowe w Praktyce": BEZCENNE
  • Ponad  100 schematów i instrukcji  działania - sprawdź i działaj według wskazówek!: Wartość  1200 PLN
  • Komplet dokumentacji księgowej związanej z zamknięciem roku, inwentaryzacją i przygotowaniem sprawozdania finansowego - gotowe szablony do uzupełnienia: Wartość 1200,00 PLN
  • Zebrany zbiór aktualnych przepisów - kompleksowo opracowany tematycznie - nie szukaj - możesz stosować natychmiast: Wartość 600 PLN

Specjalna cena WYŁĄCZNIE TERAZ   W TEJ EDYCJI tylko 1297 zł za cały pakiet  wraz z wszystkimi dodatkami !!!


(cena brutto, w tym  VAT 23%)

Z naszych kursów skorzystało już ponad 1300 osób,  dołącz do nas!


Uczysz się w dogodnym dla Ciebie czasie, miejscu i tempie


- masz dostęp  do lekcji 24/7 przez 12 miesięcyJeśli masz pytania - pisz na  szkola@szkolaksiegowosci.pl
OPIS PROGRAMULEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Plan nauki

LEKCJA 3: Jak studiować?

LEKCJA 4: Efekt końcowy

LEKCJA 5: Instalacja Comarch Optima

LEKCJA 6: Wycena bilansowa a bieżąca

LEKCAJ 7: Elementy sprawozdania finansowego

LEKCJA 8: Zadanie Domowe

LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Rok obrotowy i jego zmiana

LEKCJA 3: Zmiana polityki rachunkowości

LEKCJA 4: Czym są wartości szacunkowe

LEKCJA 5: Jak korygować błędy lat ubiegłych

LEKCJA 6: Czym jest porównywalność danych?

LEKCJA 7: Zdarzenia po dniu bilansowym

LEKCJA 8: Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe

LEKCJA 9: Ogłaszanie sprawozdań finansowych

LEKCJA 10: Check lista - techniczne czynności związane z zamknięciem roku

LEKCJA 11: Zadanie Domowe 

LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Wycena bilansowa środków trwałych

LEKCJA 3: Wartości niematerialne i prawne - wycena bilansowa

LEKCJA 4: Okresowa weryfikacja amortyzacji

LEKCJA 5: Odpisy na utratę wartości

LEKCJA 6: Wycena bilansowa środków trwałych w budowie

LEKCJA 7: Inwentaryzacja środków trwałych i WNiP

LEKCJA 8: Wycena bilansowa należności długoterminowych

LEKCJA 9: Wycena bilansowa inwestycji długoterminowych

LEKCJA 10: Klasyfikacja instrumentów finansowych

LEKCJA 11: Wartość godziwa

LEKCJA 12: Skorygowana cena nabycia

LEKCJA 13: Skutki wyceny dla CIT
i UoR

LEKCJA 14: Test na utratę wartości aktywów trwałych

LEKCJA 15: Praktyczne wskazówki zamknięcia roku w zakresie aktywów trwałych

LEKCJA 16: Zadanie Domowe


LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Wycena bilansowa produktów

LEKCJA 3: Wycena bilansowa towarów i materiałów

LEKCJA 4: Wycena bilansowa produkcji w toku

LEKCJA 5: Wycena bilansowa umów długoterminowych

LEKCJA 6: Odpisy na utratę wartości zapasów

LEKCJA 7: Inwentaryzacja zapasów

LEKCJA 8: Wycena bilansowa i inwentaryzacja RMK

LEKCJA 9: Wycena bilansowa należności

LEKCJA 10: Odpisy na utratę wartości należności

LEKCJA 11: Inwentaryzacja należności

LEKCJA 12: Inwestycje krótkoterminowe a instrumenty finansowe
LEKCJA 13: Wycena bilansowa inwestycji krótkoterminowych
LEKCJA 14: Inwentaryzacja inwestycji krótkoterminowych
LEKCJA 15: Praktyczne wskazówki zamknięcia roku w zakresie aktywów obrotowych

LEKCJA 16: Zadanie domowe


LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Wycena bilansowa kapitałów

LEKCJA 3: Rezerwy a zobowiązania warunkowe

LEKCJA 4: Rezerwa na świadczenia emerytalne

LEKCJA 5: Rezerwa na inne zobowiązania

LEKCJA 6: Wycena bilansowa zobowiązań

LEKCJA 7: Zaliczki na dostawy - wycena

LEKCJA 8: Zobowiązania publicznoprawne - wycena

LEKCJA 9: Inwentaryzacja zobowiązań

LEKCJA 10: Fundusz specjalne - wycena bilansowa 

LEKCJA 11: RMP - wycena bilansowa

LEKCJA 12: Od zysku do dochodu - różnice trwałe i przejściowe

LEKCJA 13: Aktywa i rezerwy na podatek odroczony

LEKCJA 14: Inwentaryzacja pozostałych pozycji pasywów

LEKCJA 15: Praktyczne wskazówki zamknięcia roku w zakresie pasywów

LEKCJA 16: Zadanie Domowe


LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Warianty rachunku zysków i strat

LEKCJA 3: Ustalenie wyniku finansowego w księgach

LEKCJA 4: Różne opcje podziału zysku w księgach

LEKCJA 5: Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza w Comarch Optima

LEKCJA 6: Rachunek zysków i strat - wersja kalkulacyjna w Comarch Optima

LEKCJA 7: Co wykazujemy per saldo w rachunku zysków i strat?

LEKCJA 8: Struktura zestawienia zmian w kapitale

LEKCJA 9: Błędy lat ubiegłych
w zestawieniu zmian w kapitale

LEKCJA 10: Obniżenia kapitału
w zestawieniu zmian w kapitale

LEKCJA 11: Pozostałe kapitały
w zestawieniu zmian w kapitale

LEKCJA 12: Zestawienie zmian
w kapitale w Comarch Optima

LEKCJA 13: Zadanie domowe

LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Warianty cash flow

LEKCJA 3: Dziełałność operacyjna - metoda pośrednia

LEKCJA 4: Dziełałność operacyjna - metoda bezpośrednia

LEKCJA 5: Działalność inwestycyjna - wydatki

LEKCJA 6: Działalność inwestycyjna - wpływy

LEKCJA 7: Działalność finansowa - wpływy

LEKCJA 8: Działalność finansowa - wydatki

LEKCJA 9: Podsumowanie cash flow

LEKCJA 10: Cash flow w Comarch Optima - metoda pośrednia

LEKCJA 11: Zadanie Domowe

LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Zakres informacji we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego

LEKCJA 3: Informacje dodatkowe  do bilansu

LEKCJA 4: Informacje dodatkowe do rachunku zysków i strat

LEKCJA 5: Kursy walut w objaśnieniach

LEKCJA 6: Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych

LEKCJA 7: Istotne umowy i informacje o wynagrodzeniach

LEKCJA 8: Informacje zapewniające porównywalność

LEKCJA 9: Informacje o podmiotach powiązanych

LEKCJA 10: Połączenia jednostek
w informacjach dodatkowych

LEKCJA 11: Niepewność kontynuacji działania w notach

LEKCJA 12: Inne istotne informacje

LEKCJA 13: Zadanie domowe

LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Struktura bilansu - duża jednostka

LEKCJA 3: Sprawozdanie- mała jednostka

LEKCJA 4: Sprawozdanie - mikro jednostka

LEKCJA 5: Bilans w Comarch Optima

LEKCJA 6: Kiedy badanie biegłego rewidenta?

LEKCJA 7: Badanie wstępne a zasadnicze

LEKCJA 8: Obszary badania sprawozdania finansowego

LEKCJA 9: Jak przygotować księgi do badania w zakresie aktywów trwałych?

LEKCJA 10: Jak przygotować księgi do badania w zakresie aktywów obrotowych?

LEKCJA 11: Jak przygotować księgi do badania w zakresie pasywów?

LEKCJA 12: Jak przygotować księgi do badania w zakresie rachunku zysków i strat?

LEKCJA 13: Badanie zestawienia zmian w kapitale

LEKCJA 14: Badanie rachunku przepływów pieniężnych

LEKCJA 15: Noty dodatkowe
a badanie biegłego rewidenta

LEKCJA 16: Zadanie domowe


LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Kto sporządza sprawozdanie z działalności?

LEKCJA 3: Sytuacja spółki
w sprawozdaniu z działalności

LEKCJA 4: Wskaźniki rentowności

LEKCJA 5: Wskaźniki płynności
i zadłużenia

LEKCJA 6: Cykl należności, zobowiązań i zapasów

LEKCJA 7: Ład korporacyjny
w sprawozdaniu z działalności

LEKCJA 8: Informacja o społecznej odpowiedzialności biznesu

LEKCJA 9: Sprawozdanie z informacji niefinansowych

LEKCJA 10: E-sprawozdania - terminy i obowiązki

LEKCJA 11: E-sprawozdania
w Comarch Optima

LEKCJA 12: Zadanie domowe

LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Różnice między CIT a UoR

LEKCJA 3: Deklaracja CIT-8

LEKCJA 4: Deklaracja CIT-D

LEKCJA 5: Deklaracja CIT-ST

LEKCJA 6: Pozostałe deklaracje CIT (CIT-5, CIT-6R, CIT-7, CIT-10Z,

CIT-6AR, CIT-11R)

LEKCJA 7:  Dokumentacja transakcji powiązanych

LEKCJA 8: Deklaracja CIT-TP

LEKCJA 9: Rozliczenie strat podatkowych

LEKCJA 10: Procedury zamknięcia roku dla CIT

LEKCJA 11: Zadanie Domowe

LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: VAT- zamknięcie roku (prewspółczynnik)

LEKCJA 3: Procedury zamknięcia roku dla VAT

LEKCJA 4: Obowiązki roczne płatnika składek - PIT-11, PIT-4R, PIT-8C

LEKCJA 5: Podatek u źródła

LEKCJA 6: Deklaracja IFT-1

LEKCJA 7: Wypłata dywidendy

(PIT-8AR)

LEKCJA 8: Sprawozdanie F-01

LEKCJA 9: Roczne rozliczenie PFRON

LEKCJA 10: Zadanie domowe


LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Uproszczenia w zakresie sprawozdań finansowych

LEKCJA 3: Kiedy konsolidujemy?

LEKCJA 4: Jakie jednostki stosują MSR/MSSF

LEKCJA 5: Łączenie i podział spółek

LEKCJA 6: Co dalej?

Opinie Studentów, którzy ukończyli nasze kursy

Izabela

Z racji tego, że skończyłam już kurs chciałam serdecznie podziękować pani Ani za stworzenie tego kursu. Dzięki temu kursowi w końcu polubiłam księgowość. Już nawet była okazja do sprawdzenia mojej wiedzy nabytej podczas kursu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej dostałam obrotówkę i musiałam zrobić uproszczony bilans i rzis. I mi się wszystko zgodziło. Jeszcze raz dziękuję.

Maria Poręba

Podziękowanie . Witam.Jestem pod ogromnym wrażeniem wiedzy Pani Ani.

Widać fachowość i kompetentność, oraz ogrom pracy włożony w przygotowanie kursu. Teoria i praktyka w zrozumiały sposób przekazana. 

Bardzo dziękuję i gorąco polecam bo WARTO

Sabina Sołtysik

Bardzo polecam kurs, w którym uczestniczyłam. Można zdobyć teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu ksiąg handlowych. Prowadząca, bardzo miła, z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą, odpowiada na wszelkie pytania. Dzięki temu, że kurs jest online można uczyć się w dowolnej chwili, odpowiedniej dla każdego. A dzięki pracy na programie można wiedzę teoretyczną od razu zastosować.

Larysa Kubiak

Dla mnie sposób w jaki Pani Ania tłumaczy jest super. Jeśli czegoś od razu nie zrozumiem, nie zdążę zanotować- mogę się cofnąć na filmie i ponownie wysłuchać. Jest to o wiele lepsze niż w kursach stacjonarnych, gdzie prowadzący goni dalej z materiałem. Pani Ania nie rozwodzi się nad rzeczami, które są teorią i nie mają za bardzo zastosowania w praktyce. Pokazuje najpierw teoretyczną stronę zagadnienia i za moment przenosi to zagadnienie i pokazuje jak je zaksięgować w praktyce w programie księgowym. Bezcenne jest pokazanie zasady tworzenia schematów księgowych w programie za które wdrożeniowcy oprogramowania kasują ogromne kwoty. Ja na pewno będę ten kurs polecać. I z niecierpliwością czekam na drugi etap, gdzie będzie bilans, sprawozdania itd.

Bernadetta Jamer

Kurs bardzo dobrze przygotowany i poprowadzony super, że można ćwiczyć na programie księgowym bardzo polecam.

Ewa Mastej

Jeśli masz już podstawy księgowości i chcesz z tą wiedzą ruszyc do przodu- TEN KURS JEST DLA CIEBIE. Wszystko pokazane w programie księgowym Comarch Optima. Księgowanie oparte na zespole 4/5 oraz zespole 5. Wycena, rejestr kosztów, wyciągi bankowe, dokumenty magazynowe- słowem samodzielne księgowanie wszystkiego aż po cash flow i przygotowanie RZIS w firmie usługowej i produkcyjnej. Wiedza, doświadczenie i wsparcie Pani Ani pomaga z teoretyka stać się praktykiem- profesjonalnym księgowym.Polecam.

Magdalena Czesak -Kowalik 

Jeśli chodzi o sam kurs Ksiąg handlowych w praktyce jest on świetny. Dał mi całkiem inne spojrzenie na wiele aspektów, mimo że optima nie była dla mnie nowością - pracowałam na księdze podatkowej i kadrach. Mam nadzieję, że pomoże mi w powrocie do zawodu:) Jestem mega zadowolona. Z czystym sumieniem mogę polecić. Był to mój drugi kurs z księgowości na optimie (pierwszy stacjonarny w Krakowie z tym że był kompleksowy Księga Podatkową, Handlowa i Kadry), ale dopiero teraz czuję się na siłach poprowadzenia KH.

Anna Jatta

Bardzo mi się podoba praktyczne podejście do tematów nie tylko teoria. Kontakt z Panią bardzo dobry zawsze Pani odpowiada na pytania i pomaga w problemach. Kurs pokazał mi funkcje w optimie o jakich nie wiedziałam.

Monika

Uczestniczyłam w szkoleniu ksiegi handlowe w praktyce, szkolenie bardzo przydatne i praktyczne, pozwoliło mi na ugruntowanie juz posiadanej wiedzy, szkolenie bardzo dobre równiez dla osób początkujących, krok po koroku każdy materiał jest omawiany od podstaw. Sporo materiałów dodatkowych jak i ćwiczeń. Polecam jak i czekam na druga część zaawansowaną.

Beata Cesarska-Wycech

Co prawda jeszcze "walczę" z bilansem, ale już teraz z czystym sumieniem polecę każdemu kurs "Księgi Handlowe w praktyce" !!  Świetnie przygotowany materiał w formie wykładów on-line, dodatkowo tematycznie zebrane i opracowane materiały prawne oraz dydaktyczne - spójne z tematyką danego wykładu, a dodatkowo regularne "live calle", na których można wymienić się doświadczeniami oraz wyjaśnić wątpliwości. Jednak to, co dla mnie stanowi największą wartość tego kursu, to praca praktyczna w programie Comarch Optima z wykorzystaniem przygotowanych dokumentów....Bezcenne! Bardzo profesjonalna i jednocześnie przemiła Pani Ania, która tym kursem pomogła mi odświeżyć (po kilku latach przerwy pracy w polskiej księgowości) uporządkować oraz rozszerzyć wiedzę, a ponadto cały czas jest otwarta na wszelkie pytania i zapewnia swoje wsparcie i pomoc. Dziękuję Pani Aniu! Teraz mogę się przyznać, że obawy, które miałam na samym początku co do efektywności takiej formy kursu księgowego zniknęły już po udostępnieniu pierwszego tygodnia ! Dziękuję !!!

NASZA GWARANCJA

POKOCHAJ KURS LUB ZWRACAMY PIENIĄDZE


Przygotowałam materiały tak, aby dały 10x więcej wartości niż oczekujesz. Jeżeli z jakichś powodów kurs jednak nie będzie dla Ciebie odpowiedni, to wystarczy, że napiszesz na adres anna.lenczowska@szkolaksiegowosci.pl i zwrócę Ci 100% Twojej wpłaty.


Naszym celem jest danie Ci jak najwięcej wartości i pokazanie Ci, że ten kurs nauczy Cię zamykać miesiąc samodzielnie na księgach rachunkowych.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

​​​

Kiedy rozpoczyna się sprzedaż kursu, a kiedy się kończy?

Sprzedaż rozpoczyna się w poniedziałek   05.12.2019 o godzinie 00:00, a kończy się 12.12.2019 o godzinie 21:00. 
Po tej dacie nie będzie można dołączyć do programu.


Kiedy rozpoczyna się kurs i jak długo trwa?

Kurs rozpoczyna się wtedy, gdy wykupisz do niego dostęp. Trwa 13 tygodni. Otrzymasz dostęp nagrań video, materiałów, tajnej grupy i innych rzeczy.


Jak długo mam dostęp do tego kursu?

Otrzymujesz 13-miesieczny dostęp do tego kursu. Kurs będzie aktualizowany, a Ty będziesz mieć  dostęp do nowych wersji.


Co jeśli nie jestem zadowolony z kursu?

Jeżeli uznasz, że kurs nie jest dla Ciebie, to otrzymasz zwrot pieniędzy. Możesz zgłosić się o zwrot lub zrezygnować z niego.

Masz na to 30 dni od daty zakupu. Po prostu napisz na anna.lenczowska@szkolaksiegowosci.pl, a zwrócę Ci 100% pieniędzy.


Jakich narzędzi potrzebuję, aby wynieść z kursu jak najwięcej?

Kurs możesz przerobić w dowolnym miejscu. Wystarczy dostęp do Internetu. O szczegółach dotyczących narzędzi używanych w kursie opowiem w pierwszym tygodniu.


Czy dostanę cały kurs od razu?

NIE. Program trwa 13 tygodni (to 3 miesiące). Dodajemy nowe materiały każdego tygodnia, aby Cię nie przytłoczyć i aby cała grupa przechodziła materiał w tym samym momencie.


Potrzebuję ładną i polską fakturę. Czy ją dostanę?

Tak. System jest zintegrowany z platformą do płatności i z usługą iFirma, która wyśle Ci na maila fakturę po zakupie kursu.


W jaki sposób mogę zapłacić za kurs?

Płatność za kurs następuje za pośrednictwem T-pay - do wyboru są płatności elektroniczne obsługiwane przez polskie banki oraz płatności kartą.


Co jeżeli mam z czymś problem lub coś jest niejasne?

Napisz na adres email: szkola@szkolaksiegowosci.pl
2022 Szkoła Księgowości. All rights Reserved | Regulamin Polityka Prywatności

>
>