fbpx

13 tygodniowy kurs online 
Sprawozdania  Finansowe w Praktyce
ten kurs nauczy Cię  samodzielnie zamykać rok na pełnych księgach Zapisy zamknięte 

(kolejna edycja dopiero za kilka miesięcy)


00
Dni
00
Godzin
00
Minut
00
Sekund
ANNA LEŃCZOWSKA


Od 16 lat  związana z księgowością i podatkami. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych - specjalność Handel Zagraniczny na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Studiów Podyplomowych Finanse i Rachunkowość. Ukończyła  również Pedagogikę z dyplomem nauczyciela rachunkowości i ekonomiki przedsiębiorstw.

Posiada certyfikat LCCI Third Level oraz Zertifikat Deutsch fur den Beruf - TELC Poland. W 2018 ukończyła Contract Law course na Harvard University.


Przede wszystkim jednak jest praktykiem. Od 16 lat pracuje w księgowości, w tym 13 lat zajmowała stanowisko głównego księgowego. Dodatkowo od 9 lat prowadzi własne biura rachunkowe w Krakowie i Myślenicach.

Jest w trakcie ubiegania się o tytuł biegłego rewidenta. Brała udział w licznych badaniach sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych i podmiotów z branży finansowej.

Od 14 lat pracuje i wdraża system ERP Comarch Optima.

OTO CO DOSTANIESZ W PROGRAMIE

SPRAWOZDANIA FINANSOWE W PRAKTYCE check-circle-o

Przygotujesz pełną dokumentację zamknięcia roku, ustalając kolejność prac

W trakcie zamykania roku musimy przygotować obszerną dokumentację potwierdzającą wykonane wyceny, inwentaryzacje, weryfikacje, testy na utratę wartości i przygotowanie sprawozdania finansowego. W kursie otrzymasz wzory dokumentacji i wypełnimy je wspólnie.

check-circle-o

Przejdziesz przez cały proces pod okiem instruktora

Dla uczestników kursu Sprawozdania Finansowe 2019 w Praktyce przewidzieliśmy spotkania na żywo  raz  w miesiącu - LIVE CALL (telekonferencje). Będę też dostępna na grupie na Facebook, aby odpowiadać na Twoje pytania i pomagać Ci w procesie.

check-circle-o

Przygotujesz samodzielnie bilans, rachunek zysków i strat w 2 wariantach, cash flow, zestawienie zmian w kapitale, informację dodatkową

Zamykanie roku i przygotowanie sprawozdania finansowego to skomplikowany proces. Zrobimy więc razem bilans, rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym oraz cash flow, zestawienie zmian w kapitale i informację dodatkową łącznie ze schematem zestawienia księgowego.

check-circle-o

Poznasz innych ludzi takich jak Ty

W grupie poznasz innych ludzi, którzy zaczynają przygodę z pełną księgowością. To niesamowite miejsce, gdzie poznasz innych ludzi takich jak Ty, z którymi możesz wymieniać doświadczenia.

check-circle-o

Otrzymasz 13 Tygodni szkolenia Online w formie video

W każdą środę z 13 tygodni otrzymasz od 6 do 16  nagrań video pokazujących cały proces. Przeprowadzę Cię za rękę, pokazując proces zamykania roku i przygotowania sprawozdania finansowego,   zwracając uwagę na pułapki, które mogą Cię czekać . Video możesz obejrzeć w dogodnym dla Ciebie terminie.

check-circle-o

Otrzymasz dostęp do oprogramowania Comarch Optima

W trakcie naszego programu będziemy pracować na Comarch Optima. W pierwszym tygodniu otrzymasz dostęp do wersji DEMO programu i samodzielnie zainstalujesz i skonfigurujesz swoją bazę księgową.

check-circle-o

Poznasz cały proces zamykania roku przez wycenę aktywów, pasywów, testy na utratę wartości, rezerwy, - w tym przygotowania SCHEMATÓW ZESTAWIEŃ KSIĘGOWYCH

Przeprowadzę Cię przez cały proces księgowania kosztów w układzie funkcjonalnym oraz z zastosowaniem 2 układów kosztów jednocześnie. Pokaże Ci obieg dokumentów magazynowych w praktyce ( będziemy je wystawiać, księgować, sprawdzać). Pokażę kolejne etapy, pułapki i triki oraz różnice w podejściu podatkowym i bilansowym - jak robić to szybko i zgodnie z przepisami. 

check-circle-o

Odpisy aktualizujące, podatek odroczony, zobowiązania warunkowe, ujawnienia, operacje na przełomie roku

Przeanalizujemy i przećwiczymy każdy element procesu zamykania roku, aby nic nie zaskoczyło Cię w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Przygotujemy się również na badanie biegłego rewidenta.Zapisując się teraz - masz dostęp do  już terazCO OTRZYMASZ KUPUJĄC DOSTĘP DO PROGRAMU?


  • 3-Miesięczny Program Sprawozdania Finansowe w Praktyce:  Wartość 3297 PLN
  • Comiesięczny LIVE CALL (telekonferencje)  ze Studentami Na Żywo (tylko dla edycji VIP): Wartość 1847 PLN  
  • Dostęp do analizy Twoich postępów przez Anię:  Wartość 1297 PLN za godzinę
  • Certyfikat ukończenia kursu "Sprawozdania Finansowe w Praktyce": BEZCENNE 
  • 12-miesięczny Dostęp Do Kursu Oraz Aktualizacji Materiałów:  Wartość 2000 PLN
  • Zaawansowane schematy zestawień księgowych dla Comarch Optima do bezpośredniego wykorzystania:  Wartość 4000 PLN  
  • Dożywotni Dostęp Do Grupy Facebook "Sprawozdania finansowe w Praktyce": BEZCENNE
  • Ponad  100 schematów i instrukcji  działania - sprawdź i działaj według wskazówek!: Wartość  1200 PLN
  • Komplet dokumentacji księgowej związanej z zamknięciem roku, inwentaryzacją i przygotowaniem sprawozdania finansowego - gotowe szablony do uzupełnienia: Wartość 1200,00 PLN
  • Zebrany zbiór aktualnych przepisów - kompleksowo opracowany tematycznie - nie szukaj - możesz stosować natychmiast: Wartość 600 PLN

Specjalna cena WYŁĄCZNIE TERAZ   W TEJ EDYCJI tylko 997 zł za cały pakiet  wraz z wszystkimi dodatkami !!!


(cena brutto, w tym  VAT 23%)

Z naszych kursów skorzystało już ponad 1300 osób,  dołącz do nas!


Uczysz się w dogodnym dla Ciebie czasie, miejscu i tempie


- masz dostęp  do lekcji 24/7 przez 12 miesięcyJeśli masz pytania - pisz na  anna.lenczowska@szkolaksiegowosci.pl
OPIS PROGRAMULEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Plan nauki

LEKCJA 3: Jak studiować?

LEKCJA 4: Efekt końcowy

LEKCJA 5: Instalacja Comarch Optima

LEKCJA 6: Wycena bilansowa a bieżąca

LEKCAJ 7: Elementy sprawozdania finansowego

LEKCJA 8: Zadanie Domowe

LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Rok obrotowy i jego zmiana

LEKCJA 3: Zmiana polityki rachunkowości

LEKCJA 4: Czym są wartości szacunkowe

LEKCJA 5: Jak korygować błędy lat ubiegłych

LEKCJA 6: Czym jest porównywalność danych?

LEKCJA 7: Zdarzenia po dniu bilansowym

LEKCJA 8: Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe

LEKCJA 9: Ogłaszanie sprawozdań finansowych

LEKCJA 10: Check lista - techniczne czynności związane z zamknięciem roku

LEKCJA 11: Zadanie Domowe 

LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Wycena bilansowa środków trwałych

LEKCJA 3: Wartości niematerialne i prawne - wycena bilansowa

LEKCJA 4: Okresowa weryfikacja amortyzacji

LEKCJA 5: Odpisy na utratę wartości

LEKCJA 6: Wycena bilansowa środków trwałych w budowie

LEKCJA 7: Inwentaryzacja środków trwałych i WNiP

LEKCJA 8: Wycena bilansowa należności długoterminowych

LEKCJA 9: Wycena bilansowa inwestycji długoterminowych

LEKCJA 10: Klasyfikacja instrumentów finansowych

LEKCJA 11: Wartość godziwa

LEKCJA 12: Skorygowana cena nabycia

LEKCJA 13: Skutki wyceny dla CIT
i UoR

LEKCJA 14: Test na utratę wartości aktywów trwałych

LEKCJA 15: Praktyczne wskazówki zamknięcia roku w zakresie aktywów trwałych

LEKCJA 16: Zadanie Domowe


LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Wycena bilansowa produktów

LEKCJA 3: Wycena bilansowa towarów i materiałów

LEKCJA 4: Wycena bilansowa produkcji w toku

LEKCJA 5: Wycena bilansowa umów długoterminowych

LEKCJA 6: Odpisy na utratę wartości zapasów

LEKCJA 7: Inwentaryzacja zapasów

LEKCJA 8: Wycena bilansowa i inwentaryzacja RMK

LEKCJA 9: Wycena bilansowa należności

LEKCJA 10: Odpisy na utratę wartości należności

LEKCJA 11: Inwentaryzacja należności

LEKCJA 12: Inwestycje krótkoterminowe a instrumenty finansowe
LEKCJA 13: Wycena bilansowa inwestycji krótkoterminowych
LEKCJA 14: Inwentaryzacja inwestycji krótkoterminowych
LEKCJA 15: Praktyczne wskazówki zamknięcia roku w zakresie aktywów obrotowych

LEKCJA 16: Zadanie domowe


LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Wycena bilansowa kapitałów

LEKCJA 3: Rezerwy a zobowiązania warunkowe

LEKCJA 4: Rezerwa na świadczenia emerytalne

LEKCJA 5: Rezerwa na inne zobowiązania

LEKCJA 6: Wycena bilansowa zobowiązań

LEKCJA 7: Zaliczki na dostawy - wycena

LEKCJA 8: Zobowiązania publicznoprawne - wycena

LEKCJA 9: Inwentaryzacja zobowiązań

LEKCJA 10: Fundusz specjalne - wycena bilansowa 

LEKCJA 11: RMP - wycena bilansowa

LEKCJA 12: Od zysku do dochodu - różnice trwałe i przejściowe

LEKCJA 13: Aktywa i rezerwy na podatek odroczony

LEKCJA 14: Inwentaryzacja pozostałych pozycji pasywów

LEKCJA 15: Praktyczne wskazówki zamknięcia roku w zakresie pasywów

LEKCJA 16: Zadanie Domowe


LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Warianty rachunku zysków i strat

LEKCJA 3: Ustalenie wyniku finansowego w księgach

LEKCJA 4: Różne opcje podziału zysku w księgach

LEKCJA 5: Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza w Comarch Optima

LEKCJA 6: Rachunek zysków i strat - wersja kalkulacyjna w Comarch Optima

LEKCJA 7: Co wykazujemy per saldo w rachunku zysków i strat?

LEKCJA 8: Struktura zestawienia zmian w kapitale

LEKCJA 9: Błędy lat ubiegłych
w zestawieniu zmian w kapitale

LEKCJA 10: Obniżenia kapitału
w zestawieniu zmian w kapitale

LEKCJA 11: Pozostałe kapitały
w zestawieniu zmian w kapitale

LEKCJA 12: Zestawienie zmian
w kapitale w Comarch Optima

LEKCJA 13: Zadanie domowe

LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Warianty cash flow

LEKCJA 3: Dziełałność operacyjna - metoda pośrednia

LEKCJA 4: Dziełałność operacyjna - metoda bezpośrednia

LEKCJA 5: Działalność inwestycyjna - wydatki

LEKCJA 6: Działalność inwestycyjna - wpływy

LEKCJA 7: Działalność finansowa - wpływy

LEKCJA 8: Działalność finansowa - wydatki

LEKCJA 9: Podsumowanie cash flow

LEKCJA 10: Cash flow w Comarch Optima - metoda pośrednia

LEKCJA 11: Zadanie Domowe

LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Zakres informacji we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego

LEKCJA 3: Informacje dodatkowe  do bilansu

LEKCJA 4: Informacje dodatkowe do rachunku zysków i strat

LEKCJA 5: Kursy walut w objaśnieniach

LEKCJA 6: Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych

LEKCJA 7: Istotne umowy i informacje o wynagrodzeniach

LEKCJA 8: Informacje zapewniające porównywalność

LEKCJA 9: Informacje o podmiotach powiązanych

LEKCJA 10: Połączenia jednostek
w informacjach dodatkowych

LEKCJA 11: Niepewność kontynuacji działania w notach

LEKCJA 12: Inne istotne informacje

LEKCJA 13: Zadanie domowe

LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Struktura bilansu - duża jednostka

LEKCJA 3: Sprawozdanie- mała jednostka

LEKCJA 4: Sprawozdanie - mikro jednostka

LEKCJA 5: Bilans w Comarch Optima

LEKCJA 6: Kiedy badanie biegłego rewidenta?

LEKCJA 7: Badanie wstępne a zasadnicze

LEKCJA 8: Obszary badania sprawozdania finansowego

LEKCJA 9: Jak przygotować księgi do badania w zakresie aktywów trwałych?

LEKCJA 10: Jak przygotować księgi do badania w zakresie aktywów obrotowych?

LEKCJA 11: Jak przygotować księgi do badania w zakresie pasywów?

LEKCJA 12: Jak przygotować księgi do badania w zakresie rachunku zysków i strat?

LEKCJA 13: Badanie zestawienia zmian w kapitale

LEKCJA 14: Badanie rachunku przepływów pieniężnych

LEKCJA 15: Noty dodatkowe
a badanie biegłego rewidenta

LEKCJA 16: Zadanie domowe


LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Kto sporządza sprawozdanie z działalności?

LEKCJA 3: Sytuacja spółki
w sprawozdaniu z działalności

LEKCJA 4: Wskaźniki rentowności

LEKCJA 5: Wskaźniki płynności
i zadłużenia

LEKCJA 6: Cykl należności, zobowiązań i zapasów

LEKCJA 7: Ład korporacyjny
w sprawozdaniu z działalności

LEKCJA 8: Informacja o społecznej odpowiedzialności biznesu

LEKCJA 9: Sprawozdanie z informacji niefinansowych

LEKCJA 10: E-sprawozdania - terminy i obowiązki

LEKCJA 11: E-sprawozdania
w Comarch Optima

LEKCJA 12: Zadanie domowe

LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Różnice między CIT a UoR

LEKCJA 3: Deklaracja CIT-8

LEKCJA 4: Deklaracja CIT-D

LEKCJA 5: Deklaracja CIT-ST

LEKCJA 6: Pozostałe deklaracje CIT (CIT-5, CIT-6R, CIT-7, CIT-10Z,

CIT-6AR, CIT-11R)

LEKCJA 7:  Dokumentacja transakcji powiązanych

LEKCJA 8: Deklaracja CIT-TP

LEKCJA 9: Rozliczenie strat podatkowych

LEKCJA 10: Procedury zamknięcia roku dla CIT

LEKCJA 11: Zadanie Domowe

LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: VAT- zamknięcie roku (prewspółczynnik)

LEKCJA 3: Procedury zamknięcia roku dla VAT

LEKCJA 4: Obowiązki roczne płatnika składek - PIT-11, PIT-4R, PIT-8C

LEKCJA 5: Podatek u źródła

LEKCJA 6: Deklaracja IFT-1

LEKCJA 7: Wypłata dywidendy

(PIT-8AR)

LEKCJA 8: Sprawozdanie F-01

LEKCJA 9: Roczne rozliczenie PFRON

LEKCJA 10: Zadanie domowe


LEKCJA 1: Powitanie

LEKCJA 2: Uproszczenia w zakresie sprawozdań finansowych

LEKCJA 3: Kiedy konsolidujemy?

LEKCJA 4: Jakie jednostki stosują MSR/MSSF

LEKCJA 5: Łączenie i podział spółek

LEKCJA 6: Co dalej?

Opinie Studentów, którzy ukończyli nasze kursy

Izabela


Z racji tego, że skończyłam już kurs chciałam serdecznie podziękować pani Ani za stworzenie tego kursu. Dzięki temu kursowi w końcu polubiłam księgowość. Już nawet była okazja do sprawdzenia mojej wiedzy nabytej podczas kursu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej dostałam obrotówkę i musiałam zrobić uproszczony bilans i rzis. I mi się wszystko zgodziło. Jeszcze raz dziękuję.

Ewa Mastej


Jeśli masz już podstawy księgowości i chcesz z tą wiedzą ruszyc do przodu- TEN KURS JEST DLA CIEBIE. Wszystko pokazane w programie księgowym Comarch Optima. Księgowanie oparte na zespole 4/5 oraz zespole 5. Wycena, rejestr kosztów, wyciągi bankowe, dokumenty magazynowe- słowem samodzielne księgowanie wszystkiego aż po cash flow i przygotowanie RZIS w firmie usługowej i produkcyjnej. Wiedza, doświadczenie i wsparcie Pani Ani pomaga z teoretyka stać się praktykiem- profesjonalnym księgowym.Polecam.

Maria Poręba


Podziękowanie . Witam.Jestem pod ogromnym wrażeniem wiedzy Pani Ani.

Widać fachowość i kompetentność, oraz ogrom pracy włożony w przygotowanie kursu. Teoria i praktyka w zrozumiały sposób przekazana. 

Bardzo dziękuję i gorąco polecam bo WARTO

Magdalena Czesak -Kowalik 


Jeśli chodzi o sam kurs Ksiąg handlowych w praktyce jest on świetny. Dał mi całkiem inne spojrzenie na wiele aspektów, mimo że optima nie była dla mnie nowością - pracowałam na księdze podatkowej i kadrach. Mam nadzieję, że pomoże mi w powrocie do zawodu:) Jestem mega zadowolona. Z czystym sumieniem mogę polecić. Był to mój drugi kurs z księgowości na optimie (pierwszy stacjonarny w Krakowie z tym że był kompleksowy Księga Podatkową, Handlowa i Kadry), ale dopiero teraz czuję się na siłach poprowadzenia KH.

Sabina Sołtysik


Bardzo polecam kurs, w którym uczestniczyłam. Można zdobyć teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu ksiąg handlowych. Prowadząca, bardzo miła, z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą, odpowiada na wszelkie pytania. Dzięki temu, że kurs jest online można uczyć się w dowolnej chwili, odpowiedniej dla każdego. A dzięki pracy na programie można wiedzę teoretyczną od razu zastosować.

Anna Jatta


Bardzo mi się podoba praktyczne podejście do tematów nie tylko teoria. Kontakt z Panią bardzo dobry zawsze Pani odpowiada na pytania i pomaga w problemach. Kurs pokazał mi funkcje w optimie o jakich nie wiedziałam.

Larysa Kubiak


Dla mnie sposób w jaki Pani Ania tłumaczy jest super. Jeśli czegoś od razu nie zrozumiem, nie zdążę zanotować- mogę się cofnąć na filmie i ponownie wysłuchać. Jest to o wiele lepsze niż w kursach stacjonarnych, gdzie prowadzący goni dalej z materiałem. Pani Ania nie rozwodzi się nad rzeczami, które są teorią i nie mają za bardzo zastosowania w praktyce. Pokazuje najpierw teoretyczną stronę zagadnienia i za moment przenosi to zagadnienie i pokazuje jak je zaksięgować w praktyce w programie księgowym. Bezcenne jest pokazanie zasady tworzenia schematów księgowych w programie za które wdrożeniowcy oprogramowania kasują ogromne kwoty. Ja na pewno będę ten kurs polecać. I z niecierpliwością czekam na drugi etap, gdzie będzie bilans, sprawozdania itd.

Monika


Uczestniczyłam w szkoleniu ksiegi handlowe w praktyce, szkolenie bardzo przydatne i praktyczne, pozwoliło mi na ugruntowanie juz posiadanej wiedzy, szkolenie bardzo dobre równiez dla osób początkujących, krok po koroku każdy materiał jest omawiany od podstaw. Sporo materiałów dodatkowych jak i ćwiczeń. Polecam jak i czekam na druga część zaawansowaną.

Bernadetta Jamer


Kurs bardzo dobrze przygotowany i poprowadzony super, że można ćwiczyć na programie księgowym bardzo polecam.

Beata Cesarska-Wycech


Co prawda jeszcze "walczę" z bilansem, ale już teraz z czystym sumieniem polecę każdemu kurs "Księgi Handlowe w praktyce" !!  Świetnie przygotowany materiał w formie wykładów on-line, dodatkowo tematycznie zebrane i opracowane materiały prawne oraz dydaktyczne - spójne z tematyką danego wykładu, a dodatkowo regularne "live calle", na których można wymienić się doświadczeniami oraz wyjaśnić wątpliwości. Jednak to, co dla mnie stanowi największą wartość tego kursu, to praca praktyczna w programie Comarch Optima z wykorzystaniem przygotowanych dokumentów....Bezcenne! Bardzo profesjonalna i jednocześnie przemiła Pani Ania, która tym kursem pomogła mi odświeżyć (po kilku latach przerwy pracy w polskiej księgowości) uporządkować oraz rozszerzyć wiedzę, a ponadto cały czas jest otwarta na wszelkie pytania i zapewnia swoje wsparcie i pomoc. Dziękuję Pani Aniu! Teraz mogę się przyznać, że obawy, które miałam na samym początku co do efektywności takiej formy kursu księgowego zniknęły już po udostępnieniu pierwszego tygodnia ! Dziękuję !!!

NASZA GWARANCJA

POKOCHAJ KURS LUB ZWRACAMY PIENIĄDZE


Przygotowałam materiały tak, aby dały 10x więcej wartości niż oczekujesz. Jeżeli z jakichś powodów kurs jednak nie będzie dla Ciebie odpowiedni, to wystarczy, że napiszesz na adres anna.lenczowska@szkolaksiegowosci.pl i zwrócę Ci 100% Twojej wpłaty.


Naszym celem jest danie Ci jak najwięcej wartości i pokazanie Ci, że ten kurs nauczy Cię zamykać miesiąc samodzielnie na księgach rachunkowych.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

​​​

Kiedy rozpoczyna się sprzedaż kursu, a kiedy się kończy?

Sprzedaż rozpoczyna się w poniedziałek   23.09.2019 o godzinie 00:00, a kończy się 27.09.2019 o godzinie 21:00. 
Po tej dacie nie będzie można dołączyć do programu.


Kiedy rozpoczyna się kurs i jak długo trwa?

Kurs rozpoczyna się wtedy, gdy wykupisz do niego dostęp. Trwa 13 tygodni. Otrzymasz dostęp nagrań video, materiałów, tajnej grupy i innych rzeczy.


Jak długo mam dostęp do tego kursu?

Otrzymujesz 13-miesieczny dostęp do tego kursu. Kurs będzie aktualizowany, a Ty będziesz mieć  dostęp do nowych wersji.


Co jeśli nie jestem zadowolony z kursu?

Jeżeli uznasz, że kurs nie jest dla Ciebie, to otrzymasz zwrot pieniędzy. Możesz zgłosić się o zwrot lub zrezygnować z niego.

Masz na to 30 dni od daty zakupu. Po prostu napisz na anna.lenczowska@szkolaksiegowosci.pl, a zwrócę Ci 100% pieniędzy.


Jakich narzędzi potrzebuję, aby wynieść z kursu jak najwięcej?

Kurs możesz przerobić w dowolnym miejscu. Wystarczy dostęp do Internetu. O szczegółach dotyczących narzędzi używanych w kursie opowiem w pierwszym tygodniu.


Czy dostanę cały kurs od razu?

NIE. Program trwa 12 tygodni (to 3 miesiące). Dodajemy nowe materiały każdego tygodnia, aby Cię nie przytłoczyć i aby cała grupa przechodziła materiał w tym samym momencie.


Potrzebuję ładną i polską fakturę. Czy ją dostanę?

Tak. System jest zintegrowany z platformą do płatności i z usługą iFirma, która wyśle Ci na maila fakturę po zakupie kursu.


W jaki sposób mogę zapłacić za kurs?

Płatność za kurs następuje za pośrednictwem T-pay - do wyboru są płatności elektroniczne obsługiwane przez polskie banki oraz płatności kartą.


Co jeżeli mam z czymś problem lub coś jest niejasne?

Napisz na adres email: anna.lenczowska@szkolaksiegowosci.pl
2019 Szkoła Księgowości. All rights Reserved | Regulamin Polityka Prywatności

>